Taxi 4×27 i København: Ingen forhøjede priser i København jul og nytår!

Taxi 4×27, der i forsommeren blev købt af det svenske taxiselskab, Cabonline, afskaffer alle tillæg for weekend, helligdage og ikke mindst juleaften og nytårsaften i København. Selskabet genindfører samtidigt 25% rabat på kilometertaksen når man bestiller sin taxi i København.

Billiger Taxa priser
Taxi 4×27 dropper alle tillæg i weekender, helligdage samt Jul- og Nytårsaften og indfører nyt og simpelt takstsystem med 25% rabat på kilometertaksten, når man bestiller sin taxi hos Taxi 4×27.

Som en del af den løbende tilpasning til den aktuelle markedssituation, regulerer Taxi 4×27 sine takster og sin takststruktur i København den 23. december 2019.

Selskabet har valgt at forsimple deres takststruktur i København, så der ikke længere skelnes mellem hverdage, weekender og fx jul og nytår. Der er en takst der gælder om dagen/aftenen og om natten alle ugens dage hele året.

Hele branchen fik jo en gedigen næsestyver sidste år, hvor både centraler og chauffører gjorde sig de første erfaringer med prislofterne i den nye taxilov. Det ønsker vi ikke en gentagelse af, så derfor har Taxi 4×27 afskaffet alle tillæg for weekend mm. og kører med et simpelt takstskema i København.

-Fremover har vi nemlig kun to takster i København: Én der gælder om dagen og aftenen fra kl. 6 om morgen til midnat og én om natten fra midnat til kl. 6 om morgenen. Disse to takster gælder alle ugens dage og altså også i weekender, helligdage og jule- og nytårsaften, fortæller administrerende direktør i Cabonline Danmark, Thomas RB Petersen.


25% rabat på kilometertaksten i København
Selskabet genindfører samtidigt 25% rabat på kilometertaksten, når man bestiller sin taxi.

Som en del af den nye takststruktur i København genindfører vi 25% rabat på kilometertaksten. Vi har endda udvidet rabatten til at gælde 24/7 og for både almindelige taxier og store taxier – men det kræver man bestiller sin taxi for at få rabatten. Vi har ønsket at der skal være fordele ved at bestille bilen, fremfor at tage den på gaden, siger selskabets direktør, Thomas RB Petersen.

De nye takster er gældende fra mandag den 23. december.

Billiger Taxa priser
Taxi 4×27 dropper alle tillæg i weekender, helligdage samt Jul- og Nytårsaften og indfører nyt og simpelt takstsystem med 25% rabat på kilometertaksten, når man bestiller sin taxi hos Taxi 4×27.

Svensk taxigigant køber Taxi 4×27

Med købet af Taxi 4×27 i Danmark styrker Cabonline sin position som den førende udbyder af taxitjenester i Norden. Taxi 4X27 opererer i bl.a. København, Århus, Odense, Frederikshavn, Holstebro og Sønderborg.

Med købet vil Cabonlines franchise model få tilført 230 vognmænd med i alt 300 taxier. Cabonline har allerede aktiviteter i Sverige, Norge og Finland.

Med salget til Cabonline har vognmændene i Taxi 4×27 sikret sig markant lavere omkostninger i 36 måneder og en efterfølgende garanti for at omkostningerne ikke stiger voldsomt.

Taxi 4X27 vil blive gradvist integreret i Cabonline Group og inden for seks måneder, vil det være muligt at bestille sin taxi via Cabonline App i både Sverige, Norge, Finland og Danmark.

Købet af Taxi 4×27 i Danmark er et vigtigt skridt for Cabonline. Erhvervelsen styrker vores nordiske position og gør os i stand til at få et stærkt fodfæste i Danmark. Herfra vil vi kunne fortsætte med at vokse organisk i det meget attraktive danske marked, som jo er ved at blive dereguleret “, siger Peter Viinapuu, CEO for Cabonline.

God løsning på et problematisk krav

God løsning på en problematisk krav

God løsning på et problematisk krav
Det svenske taxiselskab, Cabonline, købte i forsommeren det danske taxiselskab Taxi 4×27, der opererer i flere større byer i Danmark. Med det danske køb opererer Cabonline i alle de nordiske lande.

Cabonline Danmark hilser trafikminister Benny Engelbrechts beslutning om at se bort fra bopælskriteriet i forbindelse med udenlandske ejere af taxiselskaber, velkommen.

Efter en periode med usikkerhed omkring hvem der kunne eje og drive taxivirksomhed i Danmark, har trafikministeren truffet en klog og god beslutning om at droppe det s.k. bopælskrav, idet kravet er i strid med EU-retten. Det er desuden et meget problematisk krav, da det forhindrer børsnoterede selskaber og kapitalfonde i at investere i taxibranchen i Danmark. Vi glade for at man nu vender tilbage til lovens oprindelige intentioner, så branchen kan tiltrække kapital og kompetencer, der kan udvikle branchen teknisk og miljømæssigt og give kunderne bedre taxi.

Cabonline deler opfattelsen at samfundet har et legitimt krav på, at de der driver taxiforretning i Danmark, er seriøse, svarer skat, behandler sine ansatte og tilsluttede vognmænd ordentligt, og i øvrigt følger regler og normer i branchen og samfundet. Det løses ikke gennem bopælskrav, men ved at stille høje krav til den måde aktørerne opererer på.

Cabonline er Nordens største taxiselskab og driver taxivirksomhed i Danmark, Norge, Finland og Sverige. Vi er ikke i Danmark for at score en kortsigtet profit. Vi har købt Taxi 4×27 i en åben og gennemsigtig handel, fordi vi har en langsigtet plan om at skabe et taxiselskab i verdensklasse som er ledende i Norden.

Vi deler Trafikministerens – og folketingets – ønske om at reglerne skal sikre at der drives forretning på et seriøst grundlag og ser frem til at bidrage til at vi får en moderne taxibranche med sund konkurrence og en grøn omstilling af branchen, siger Thomas RB Petersen, adm. direktør i Cabonline Danmark.