God løsning på et problematisk krav

God løsning på en problematisk krav

God løsning på et problematisk krav
Det svenske taxiselskab, Cabonline, købte i forsommeren det danske taxiselskab Taxi 4×27, der opererer i flere større byer i Danmark. Med det danske køb opererer Cabonline i alle de nordiske lande.

Cabonline Danmark hilser trafikminister Benny Engelbrechts beslutning om at se bort fra bopælskriteriet i forbindelse med udenlandske ejere af taxiselskaber, velkommen.

Efter en periode med usikkerhed omkring hvem der kunne eje og drive taxivirksomhed i Danmark, har trafikministeren truffet en klog og god beslutning om at droppe det s.k. bopælskrav, idet kravet er i strid med EU-retten. Det er desuden et meget problematisk krav, da det forhindrer børsnoterede selskaber og kapitalfonde i at investere i taxibranchen i Danmark. Vi glade for at man nu vender tilbage til lovens oprindelige intentioner, så branchen kan tiltrække kapital og kompetencer, der kan udvikle branchen teknisk og miljømæssigt og give kunderne bedre taxi.

Cabonline deler opfattelsen at samfundet har et legitimt krav på, at de der driver taxiforretning i Danmark, er seriøse, svarer skat, behandler sine ansatte og tilsluttede vognmænd ordentligt, og i øvrigt følger regler og normer i branchen og samfundet. Det løses ikke gennem bopælskrav, men ved at stille høje krav til den måde aktørerne opererer på.

Cabonline er Nordens største taxiselskab og driver taxivirksomhed i Danmark, Norge, Finland og Sverige. Vi er ikke i Danmark for at score en kortsigtet profit. Vi har købt Taxi 4×27 i en åben og gennemsigtig handel, fordi vi har en langsigtet plan om at skabe et taxiselskab i verdensklasse som er ledende i Norden.

Vi deler Trafikministerens – og folketingets – ønske om at reglerne skal sikre at der drives forretning på et seriøst grundlag og ser frem til at bidrage til at vi får en moderne taxibranche med sund konkurrence og en grøn omstilling af branchen, siger Thomas RB Petersen, adm. direktør i Cabonline Danmark.